Kancelaria

Gawlik Kalisz-Krygowska Adwokaci i Radcowie Prawni to dynamiczna kancelaria prawna zorientowana na kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Kancelaria specjalizuje się w zapewnianiu bezpieczeństwa prawnego i optymalizacji działalności firm, zarówno w ich relacjach z podmiotami zewnętrznymi (kontrahentami, sądami czy organami), jak również w ich stosunkach wewnętrznych (dotyczących pracowników czy aspektów korporacyjnych i organizacyjnych). Naszym Klientom świadczymy usługi prawne szczególnie w wyspecjalizowanych dziedzinach dotyczących obrotu gospodarczego. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze Klientów zagranicznych i ich inwestycji w Polsce.

 

Aby odpowiadać w pełni na potrzeby Klientów, Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi.

 

Zespół Kancelarii został dobrany tak aby optymalnie i elastycznie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby Klientów. Mamy świadomość, że wymagają one szybkich i skutecznych działań, dlatego nad sprawami Klientów czuwają odpowiednio dobrane zespoły kierowane bezpośrednio przez założycieli Kancelarii.

Piotr Gawlik

radca prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w renomowanych kancelariach oraz w samodzielnym prowadzeniu kancelarii. Świadczy głównie usługi prawne dla przedsiębiorstw. Biegle posługuje się językiem angielskim

i niemieckim. Członek Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda.

 

Specjalizuje się w:

#prawonieruchomości #prawospółek #prawoumów #sporysądowe #prawopracy

#prawoadministracyjne #prawotransportowe #prawoinwestycjibudowlanych

Jolanta Kalisz Krygowska

adwokat

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law of The Catholic University of America (JU-CUA American Law Program). Ukończyła także studia podyplomowe Akademia Spółek organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych oraz prowadząc indywidualną praktykę adwokacką. Włada biegle językiem angielskim. Prowadzi liczne szkolenia

i warsztaty dla przedsiębiorców.

 

Specjalizuje się w:

#prawospółek #prawoumów #prawopracy #sporysądowe #nieuczciwakonkurencja

#ochronakonkurencjiikonsumentów #prawowłasnościintelektualnej

Specjalizacje

Prawo nieruchomości

Prawo spółek

Świadczymy usługi prawne we wszelkich kwestiach dotyczących nieruchomości, w tym w zakresie obrotu czy ich komercjalizacji.

W szczególności, doradzamy przy wyborze strategii transakcji dotyczących nieruchomości i zapewniamy pełną ich obsługę. Przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy i nadzorujemy wykonanie wszelkich umów związanych z nieruchomościami. Badamy i oceniamy stan prawny nieruchomości (due diligence). Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze deweloperów inwestycji biurowych, dlatego chętnie sporządzamy, negocjujemy, opiniujemy i doradzamy przy wszelkich problemach wynikających z umów najmu czy dzierżawy.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych działających w formie spółek. Pomagamy naszym Klientom wybrać odpowiednią dla nich formę działalności i zapewniamy jej pełną obsługę bieżącą. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących spółek, umów między wspólnikami czy między wspólnikami a spółką, reprezentujemy spółki Klientów w postępowaniach rejestrowych. Zapewniamy także pełną obsługę procesu likwidacji. Reprezentujemy Klientów w ramach sporów wynikających z pełnienia funkcji w organach spółek.

Spory sądowe

Prawo umów

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich sądowych postępowaniach cywilnych, postepowaniach sądowo-administracyjnych czy postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych. Dokonujemy oceny ryzyka prowadzenia sporów sądowych i optymalizujemy działania Klienta pod kątem przyszłych strategii procesowych. Gdy to możliwe, zachęcamy naszych Klientów do możliwości rozwiązania sporu bez konieczności angażowania sądu. W tym zakresie prowadzimy negocjacje z kontrahentami i reprezentujemy Klientów w postępowaniach ADR.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie zawierania, przygotowywania, opiniowania, negocjowania i wykonywania wszelkich umów. Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych i postępowaniach polubownych mających za przedmiot spory wynikające z umów. Pomagamy Klientom ocenić ich sytuację prawną wynikającą z zawartych czy zamierzonych umów.

Prawo administracyjne

Prawo transportowe

Doradzamy naszym Klientom i reprezentujemy ich w toku postępowań administracyjnych dotyczących ich majątku czy działalności. W przypadkach spornych spraw administracyjnych zapewniamy obsługę prawną na etapie administracyjnym i również sądowo-administracyjnym.

Obsługujemy Klientów w zakresie ich działalności spedytorów czy przewoźników. Pomagamy rozwiązać spory i dochodzić roszczeń wynikających z zawartych umów spedycji lub przewozu.

Prawo inwestycji budowlanych

Prawo pracy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny (inwestorów, wykonawców, projektantów). Opracowujemy, negocjujemy, opiniujemy i doradzamy na etapie wykonywania umów o roboty budowlane czy umów o prace projektowe (w tym opartych o FIDIC), umów finansowania przedsięwzięć budowlanych, etc. Zastępujemy Klientów w postępowaniach dotyczących inwestycji budowlanych.

Doradzamy naszym Klientom w sporach pracowniczych, negocjacjach zbiorowych układów pracy, sporządzamy regulaminy, wzory umów. Reprezentujemy w sporach sądowych zarówno pracowników jak i pracodawców. Oferujemy kompleksowe wsparcie działalności agencji pracy tymczasowych, z uwzględnieniem także specyfiki ich działalności międzynarodowej.

Ochrona danych osobowych

Ochrona konkurencji i konsumentów

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa i wdrażania rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych. Opracowujemy niezbędną dokumentację i wspieramy Klientów w praktycznych aspektach związanych z ochroną danych osobowych. Prowadzimy postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i sądami administracyjnymi.

Zapewniamy doradztwo w zakresie oceny planowanych przez naszych Klientów działań pod kątem zgodności z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, jak również w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo własności intelektualnej

Nieuczciwa konkurencja

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie nowych technologii, praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w tym ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów przemysłowych i użytkowych. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach

i sporach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej

i przemysłowej. Świadczymy usługi dla firm IT oraz e-commerce, a także wydawniczych, w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla prowadzonej przez nich ich działalności. Oferujemy pełną obsługę negocjacji, wdrożenia

i wykonywania umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich.

Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony przed praktykami nieuczciwej konkurencji. Dokonujemy na zlecenie Klientów analiz związanych z przejawami nieuczciwej konkurencji, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy Klientów w sporach przedsądowych i sądowych dotyczących roszczeń z tego zakresu. Analizujemy ryzyka naruszeń w praktyce rynkowej i przedstawiamy konkretne propozycje zaleceń i rozwiązań korzystnych dla naszych Klientów.

Prawo upadłościowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo dotyczące niewypłacalności i upadłości. Doradzamy przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahentów. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości i reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym oraz w kontaktach z organami postępowania (zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli). Zastępujemy Klientów w postępowaniach związanych ze zgłoszeniem wierzytelności i w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oferujemy doradztwo w planowaniu i przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych.

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, prowadzimy szkolenia i konferencje dedykowane przede wszystkim dla kadry menedżerskiej, działów HR, działów handlowych oraz członków organów zarządzających.

Tematyka przeprowadzanych przez naszych szkoleń jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i specyfiki działalności Klientów. Prowadząc szkolenie, uwzględniamy praktyczne aspekty biznesu dotyczące Klientów, by zmaksymalizować korzyści płynące z udziału w organizowanych przez nas eventach. Organizujemy zarówno dopasowane do potrzeb Klientów szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców.

 

Współpracujemy w tym zakresie z firmami szkoleniowymi, zapewniając również szeroki dostęp do szkoleń biznesowych.

 

 

Kontakt

Nasze biuro mieści się w Krakowie na Starym Podgórzu i jest bardzo dogodnie skomunikowane – przystanek tramwajowy Korona znajduje się w odległości niecałych 100 metrów. Bez przeszkód mogą też Państwo zaparkować w ogólnodostępnym parkingu wielostanowiskowym naprzeciw naszego biura bądź na ulicy.

Cluster Office

ul. Zamoyskiego 24

30-523 Kraków

Adres

Telefon / Email

+48 532 542 232

Submitting Form...

The server encountered an error.

Wiadomość wysłana

<

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób, w tym do użycia formularza:

Startupy

Oferujemy pełne wsparcie dla działalności startupów.

Mamy świadomość, że entuzjazm związany z działalnością startupu często spycha na dalszy plan troskę o potencjalne problemy prawne. Dlatego pomagamy początkującym przedsiębiorcom od początku ich działalności. Projektujemy i wdrażamy porozumienia między wspólnikami czy inwestorami, doradzamy w czynnościach związanych z własnością intelektualną, w tym umowami licencyjnymi, dystrybucyjnymi czy o przeniesienie praw autorskich. Reprezentujemy też naszych Klientów w sporach wynikających z działalności startupów, rozliczeń między wspólnikami lub z inwestorami, sporach z umów licencyjnych czy dotyczących praw autorskich. Doradzamy również jak skutecznie chronić innowacyjne pomysły i know-how, stanowiące często największą wartość dla startupów. Zachęcamy naszych Klientów rozpoczynających działalność w zakresie nowych technologii, by zadbali od samego początku o otoczenie prawne swoich projektów, tak aby mogli uniknąć w przyszłości sporów niszczących ich trud i dokonania.

© 2016 GKK Gawlik Kalisz-Krygowska